Huisregels Massagepraktijk De Woerd

1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor
dragen.
2. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Massagepraktijk De Woerd na elke behandeling gereinigd.
3. Massagepraktijk De Woerd geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een
massage gevraagd wordt. Massagepraktijk De Woerd behoudt zich het recht om de behandeling te staken.
4. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
5. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
6. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar
een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
7. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar
te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
8. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de
massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
9. Massagepraktijk De Woerd is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
10. Massagepraktijk De Woerd is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals
lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
11. Massagepraktijk De Woerd behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende
middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
12. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes.
13. Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin Massagepraktijk De Woerd werkzaam is.
14. Betalingen uitsluitend per bankoverschrijving (vooruit) of contant.
15. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u
doorberekend.